(0 33) 863 15 81 (0 33) 863 18 49
zso_lodygowice@poczta.onet.pl

Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW ZSO - ROK SZKOLNY 2016/2017

L.p. Nazwisko i Imię Rodzaj zajęć Terminy realizacji
1. Adamek Jerzy Zajęcia dodatkowe i wyrównawcze z informatyki Poniedz.: 13.10 – 13.55
2. Barędziak Wojciech Zajęcia sportowe dla uczniów GM i LO (chłopcy) Wtorek, czwartek: 14.00 – 16.00
3. Bożek Dorota Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej Czwartek: 7.30 - 8.30
4. Chudecki Mirosław Zajęcia dodatkowe z fizyki dla ucz. kl. 3 GM
przygot. do Egz. Gimnaz.
Poniedz.: 13.55 – 14.45
5. Chudecki Paweł Zajęcia dodatkowe z chemii dla ucz. kl. 3 GM
przygot. do Egz. Gimnaz.
Poniedz.: 14.00 – 15.00
6. Cwajna Beata Zaj. dodat. z j. polskiego dla ucz. SP
Zaj. dodat. z j. polskiego dla GM
Poniedz.: 14.00 – 14.45
Czwartek: 8.00 – 8.30
7. Czernek Regina Zaj. dodat. z matematyki dla uczniów SP Piątek: 7.00 – 7.45
8. Dobija Adriana Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
w świetlicy szkolnej
Środa: 7.30 – 8.30
12.00 – 13.00
9. Dudzik Barbara Zajęcia artystyczne – zdobnictwo bibułkowe Czwartek: 14.00 – 14.45
10. Górna Wiesława Zajęcia dodatkowe z j. polskiego
dla uczniów klas 6a i 5a
zaj. op.-wychow. W śwwietlicy
Czwartek: 7.45 – 8.30
Wtorek: 13.00 – 14.00
11. Habdas Bogusława Zajęcia wyrównawcze z matematyki
dla ucz. GM i SP
Środa: 14.50 – 15.35
12. Hetnał-Hulbój Krystyna Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
w świetlicy szkolnej
Poniedz.: 7.30 – 8.30
Czwartek: 7.30 – 8.30
13. Jurkiewicz-Filiks Barbara Zaj. rekreacyjno-sportowe
dla dziewcząt SP
Piątek : 13.00 – 15.00
14. Kaleta Bogusław Oaza
Spotkania z ministrantami
15. Kosek Agata Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego
dla uczniów GM i LO
Piątek: 13.10 – 14 35
16. Kruczek Alina Zaj. wyr. z biologii dla ucz. GM
Przyg. do Egzaminu Gimnazjalnego
Wtorek: 14.00 – 14.45
14.50 – 15.35
17. Kubica Katarzyna Zaj. dodatkowe z j. angielskiego przygotowujące do egzaminu
dla kl. 8
Poniedz.: 14.05 – 14.50
18. Kufel-Gałązka Katarzyna Harmon. zajęć korekc.-kompen.
dla ucz. SP i GM
do wglądu w sekret.
19. Maślanka Katarzyna Zaj. wyr. i rozwij. z matem. dla 6b
dla kl. 1 i 2 GM
Poniedz.: 7.45 – 8.30
Wtorek: 6.55 – 7.40
20. Midor Mariusz Zajęcia sportowe dla uczniów SP (chłopcy) Czwartek: 14.00 – 16.00
21. Nowak-Lejawka Halina Zaj. dodat. z matem. dla 3 LO (co2t)
dla kl. 4 SP
dla kl. 1 GM (co dwa tyg.)
Wtorek: 7.15 – 7.45
Wtorek: 8.00 – 8.30
Środa: 7.15 – 7.45
22. Oświęcimska Janina Konsult. z biologii dla 3 LO (co 2 t.)
Zaj. Rozwij. dla SP (co 2 tyg.)
Poniedz.: 14.00 – 14.45
Czwartek: 13.10 – 13.55
23. Piela Krzysztof Zaj. dod. z historii dla uczniów LO i GM Poniedz.: 14.00 – 14.45
24. Rapacz-Topiłko Anna Zaj. Dod. z j. angiels.
dla GM i LO dla SP
Środa: 7.00 – 7.45
Piątek: 7.45 – 8.30
25. Rączka Barbara Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
w świetlicy szkolnej
Poniedz.: 6.30 – 8.30
26. Sokołowska Iwona Zaj. opiek.-wychow. w świetlicy Środa : 6.30 – 8.30
27. Stec-Zielińska Anna Konsultacje przyrodnicze (1x mies.)
Kółko muzyczne (3 x mies.)
Czwartek: 14.05 – 15.00
28. Szpyrka Dagmara Zaj. dodat. z geografii i przyrody
SKT „Poszukiwacze przygód”
Poniedz.: 14.00 – 14.45
soboty, niedziele
29. Szymanek Marzanna Konsultacje dla ucz. kl. 1 GM
Zaj. dla maturzystów
Poniedz.: 6.55 – 7.40
7.45 – 8.30
30. Wandzel Izabela Konsultacje z j. polskiego Poniedz.: 14.00 – 14.45
31. Winiarska Beata Kółko biblijne – rozwij. zainteres.
przygot. do konkursu „Jonasz”
Poniedz.: 14.00 – 14.45
32. Wojciuch-Szadorska Anna Zaj. dodat. z j. angiels.
dla kl. 3GM
dla SP (co 2 tyg.)
Środa: - 7.00 – 7.45
Czwartek: 7.00 – 7.45
33. Wnętrzak Agnieszka Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
w świetlicy szkolnej
Wtorek, czwartek
7.30 – 8.30
powrót
Strzałka do góry