(0 33) 863 15 81 (0 33) 863 18 49
zso_lodygowice@poczta.onet.pl

W poszukiwaniu (nie tylko) przygód

Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawsze „Poszukiwacze przygód” powstało we wrześniu 2008 roku. Zrzesza dzieci i młodzież ZSO oraz osoby dorosłe z gminy Łodygowice i ma coraz liczniejsze grono Sympatyków z powiatów żywieckiego i bielskiego. SKTK rozwija zainteresowania oraz poszerza wiadomości i praktyczne umiejętności w zakresie przyrody, geografii, historii, edukacji dla bezpieczeństwa i języka angielskiego. Jego główne założenia to promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz kształtowanie postaw społecznych, poszanowania tradycji i wartości kulturowych, jak również ochrona środowiska. Celem działań Koła jest też szeroko rozumiana profilaktyka – przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez wskazywanie możliwości ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Atrakcje proponowane przez SKTK to krajowe i zagraniczne (Praga, Morawski Kras, Ołomuniec) wycieczki krajoznawczo-edukacyjne i takież biwaki namiotowe, obozy naukowo-profilaktyczne w Grecji, szkolenia-prelekcje (głównie zaproszonych gości) dotyczące bezpieczeństwa w górach, udzielania pomocy przedmedycznej oraz zasad asekuracji i wspinaczki skałkowej.

Nawiązaniem do prowadzonej w przeszłości wymiany polsko-czeskiej jest nowa propozycja SKTK dla naszych uczniów: cotygodniowe warsztaty Poznaj język naszych sąsiadów, czyli czeski jest zabawny.

powrót
Strzałka do góry