(0 33) 863 15 81 (0 33) 863 18 49
zso_lodygowice@poczta.onet.pl

Języki (nie) obce

Ławeczka polsko - niemiecka

Już od 2004 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły organizuje wymianę uczniów z Gimnazjum St. Viti w Zeven, w większości finansowaną przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Symbolem wieloletnich relacji z niemiecką placówką jest upamiętniająca je ławeczka. A międzynarodowa wymiana łączy nie tylko dwa kraje, ale – od kilku lat – także dwie łodygowickie szkoły: ZSO i ZS1. Dążymy do tego, aby poprzez różnorodne projekty (pod okiem kierowniczki Zespołu Regionalnego Magurzanie młodzież w strojach ludowych uczyła się na przykład tańczyć krakowiaka) młodzi ludzie poznali się i doświadczyli życia codziennego w kraju sąsiada. Takie doznania są najlepszym bodźcem do nauki języków obcych i prowadzą często do przedłużenia znajomości.

Klasa językowa i nie tylko...

Nie tylko wymiana międzynarodowa dowodzi, że nauka języków obcych naszym uczniom niestraszna. Od roku szkolnego 2016/17 Gimnazjum nr 2 im. W. Jagiełły w Łodygowicach ma odpowiednik oddziałów dwujęzycznych – jest nim klasa pierwsza z rozszerzeniem z języka angielskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo oraz zajęciami prowadzonymi metodą CLIL. Oznacza to, że elementy nauczania w języku angielskim wykorzystywane są na innych przedmiotach, na przykład geografii. Zarówno uczniowie klasy językowej, jak i pozostałych oddziałów na każdym poziomie nauczania aktywnie biorą udział w międzynarodowych projektach eTwinning – programu europejskiej współpracy szkół za pomocą mediów elektronicznych.

Od 2008 r. bierzemy udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX. Rokrocznie nasi uczniowie plasują się z wynikiem bardzo dobrym w najlepszej dziesiątce w kraju , a największym sukcesem było II miejsce w Polsce jego laureatki.

Okazją do samodoskonalenia się (i dobrej zabawy) są warsztaty artystyczno-językowe English through ART dla uczniów szkoły podstawowej. Organizujemy też wyjazdy na warsztaty językowe Nauka Bez Granic, prowadzone przez native speakerów. W ZSO odbywały się również warsztaty językowe ze studentami z zagranicy w ramach projektu Enter Your Future. Od 2013 r. klasy III gimnazjum miały możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych Youngster plus, współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Gminę Łodygowice, a nasza gimnazjalistka sięgnęła po tytuł Youngstar 2015/2016. Staramy się o kolejną edycję programu.

Za sukcesami naszych uczniów stoi ich praca, ale i wykształcona kadra, doskonaląca się na przykład dzięki TED – platformie wymiany informacji i doświadczeń między nauczycielami z USA i UE – oraz za granicą (Londyn, Oxford, Brighton czy Scaraborough). Realizujemy projekty europejskie i uczestniczymy w szkoleniach zagranicznych dla nauczycieli ZSO: Erasmus+ – Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej, Comenius – Uczenie się przez całe życie.

powrót
Strzałka do góry